- det meste innen anlegg

Prosjekt eksempler


Bygging av av infiltrasjonsanlegg. Her for spylevann etter vask av kyllingfjøs.


Oppmuring av naturstensgrunnmur på hytte.
Klar for snøfreseoppdrag
Vår største graver på oppdrag med fjellmeisling. 28 tonns maskin med 2,2 tonns meiselhammer. Her er det hyttetomt som er i oppstartsfasen. 
Utbygging av vann og avløpsanlegget i Galåen. Kryssing av Galåelva, noe som krevde ekstra tiltak for grunnvannshåndtering. Det ble bl.a. laget betongplugger i grøfta, nedstrøms elv, for å hindre utvasking av grøftetraséen. Bildet viser lensing av grøft for å koble rør.

Søk